← Tornar

Què em cal saber sobre l’autoconsum?

Divulgació

L’autoconsum està a l’ordre del dia, cada cop hi ha més llars i empreses que adopten aquesta modalitat per tal de poder generar la seva pròpia energia. Però, saps realment en què consisteix? A continuació t’expliquem les quatre idees bàsiques que has de saber si tu també vols passar-te a la solar!

De manera molt resumida, l’autoconsum és la generació d’energia per a consum propi. Al llarg d’aquest article descobriràs com funciona, quins beneficis té i els diferents tipus d’instal·lacions que hi ha.

Si t’estàs preguntant si l’autoconsum és per a tu, la resposta es sí! Qualsevol consumidor d’energia elèctrica pot generar la seva pròpia energia. Només et cal ser el titular d’un consum i tenir espai disponible a la coberta de casa teva o de la teva nau industrial.

Com funciona una instal·lació d’autoconsum?

El funcionament és molt senzill: l’energia que la instal·lació fotovoltaica genera es consumirà al propi immoble sempre que el consum sigui superior a la generació. En cas contrari, l’energia sobrera s’injectarà a la xarxa. I si la generació no és suficient per abastir tot el nostre consum, la que falta l’obtindrem de la xarxa.

Ho entendràs millor amb un exemple:

 • En una llar comú, sense instal·lació fotovoltaica, el total de l’energia consumida prové de la xarxa. Posem el cas que en un moment determinat del dia estiguin funcionant alhora la nevera (2), la calefacció (5) i el televisor (3). En aquest cas, el consum total de xarxa serà de 10 i se satisfarà a través de la xarxa.

Instal·lació 1: Llar sense instal·lació fotovoltaica

 • A la llar anterior, on hi havia un consum de 10: nevera (2), calefacció (5) i televisor (3), hi afegim ara una instal·lació fotovoltaica. És un dia assolellat i la instal·lació està produint 12.Com dins de l’habitatge el consum només és de 10, els 2 restants s’abocaran a la xarxa i posteriorment la comercialitzadora ens abonarà la diferència, en funció del tipus d’autoconsum.

Instal·lació 2: Llar amb instal·lació fotovoltaica

 • Posem que a la situació anterior hi hem afegit un portàtil que estem carregant (2) i a més, hem encès la cuina (3). Ara el total de consum és de 15. La nostra fotovoltaica continua generant 12. En aquest cas, es consumirà el total de la generació (12) i caldrà acabar de completar el consum de la xarxa (3).

Instal·lació 3: Llar amb instal·lació fotovoltaica i més consum

Quines tipologies existeixen?

D’acord amb la normativa actual en vigor, el RD 244/2019, les instal·lacions d’autoconsum s’agrupen en dos grans grups dins dels quals hi ha diferents modalitats:

Tipolgias

Instal·lacions sense excedents

A les instal·lacions sense excedents s’instal·la un sistema anomenat “de no-abocament” que regula la producció fotovoltaica per evitar que la generació sigui superior al consum de manera instantània. En aquest cas, els tràmits queden simplificats sense passar per la companyia distribuïdora, ja que no cal sol·licitar un punt de connexió.

Instal·lacions amb excedents

Per altra banda, dins de les instal·lacions amb excedents hi ha dues modalitats: amb compensació o amb venda d’excedents.

 • A la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents només s’hi poden acollir les instal·lacions amb una potència inferior a 100 kW; en aquest cas, la comercialitzadora compensarà automàticament els excedents que s’aboquen a la xarxa a la factura mensual, a la part del consum de xarxa.
 • El cas de la modalitat amb venda d’excedents es pot aplicar a qualsevol potència de la instal·lació. En aquest cas, el titular de la instal·lació s’haurà de donar d’alta com a productor d’energia i facturarà mensualment a la companyia distribuïdora els excedents abocats a la xarxa a preu del mercat majorista, anomenat Pool.

Veiem, doncs, que per a una instal·lació residencial la modalitat més convenient acostuma a ser la compensació d’excedents. Per a instal·lacions industrials, depenent de la seva mida, les modalitats més convenients acostumen a ser la compensació o la venda d’excedents. Les instal·lacions sense abocament són recomanables quan la base de consum és molt estable, la qual cosa permet assegurar un alt grau d’autoconsum.

Tots aquests tipus d’autoconsum es poden aplicar a l’autoconsum individual (on només una llar o empresa es beneficia de la instal·lació) o compartit (on més d’una persona o empresa obtenen energia d’una mateixa instal·lació).

Què caracteritza una instal·lació d’autoconsum?

Per tal de poder determinar la potència òptima de cada instal·lació, es realitzarà un estudi de consum i generació en funció de cada tipus de coberta (inclinació, orientació, materials…)

En funció del tipus de coberta i de la seva ubicació, la generació serà diferent. Relacionant les dades de consum amb les dades de generació obtenim la potència que s’ajusta millor a cada cas.

D’aquest estudi se n’extrauen principalment dues ràtios que caracteritzen la instal·lació a nivell de consums i generació:

 • 75%: Ràtio d’autoconsum
  Indica el percentatge de l’energia generada que s’autoconsumeix instantàniament dins de l’habitatge o nau industrial en relació a l’energia total generada.
 • 60%: Ràtio d’autosuficiència
  Indica el percentatge d’energia que genera la instal·lació fotovoltaica en relació al teu consum.

A tall d’exemple: si hi ha un consum de 10.000 kWh i la generació és de 6.000 kWh, la ràtio d’autosuficiència serà del 60%. Si d’aquests 6.000 kWh, 4.500 kWh es consumeixen de manera instantània a l’immoble, la ràtio d’autoconsum serà del 75%.

Quins beneficis es poden obtenir amb aquesta mena d’instal·lacions?

A primera vista pot semblar que l’avantatge principal de muntar una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum és l’estalvi en la factura d’energia. Òbviament, aquest és un factor determinant, però no és l’únic benefici que obtindrem d’aquesta inversió:

 • Estalvi
  La factura es pot reduir fins un 50%. Com millor s’ajustin els consums a la producció solar, més estalviarem.
 • Sostenibilitat
  Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. La generació d’una instal·lació fotovoltaica en una llar equival al CO2 que genera un cotxe en 12.000 km en un any.
 • Revalorizació de l’immoble
  Passaràs a ser propietari de la teva pròpia energia.
 • Bonificacions fiscals
  Segons el municipi on es trobi l’immoble, et pots beneficiar de bonificacions sobre l’IBI, l’ICIO o l’IAE. Pot suposar un estalvi addicional de fins el 50% de l’IBI anual.
 • Independència elèctriques
  Deixes de dependre de las grans elèctriques i de les fluctuacions dels preus del mercat. El consum de xarxa pot disminuir fins un 50%.

Si encara no tens clar si una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum es pot ajustar a les teves necessitats, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!