Les bateries ens permeten emmagatzemar els excedents d’energia solar que generem durant el dia per poder descarregar-la quan els necessitem.

Hi ha diverses menes de bateries d’autoconsum, però les de plom-àcid (Pb-So) són probablement les més utilitzades i la seva tecnologia està plenament desenvolupada i optimitzada. Són escalables, tenen un cost ajustat i són una magnífica opció quan es disposa de prou espai.

La mobilitat elèctrica, en canvi, ha apostat clarament per les bateries de ions de liti (Li-ion). Aquesta tria ha significat un gran impuls pel seu desenvolupament i n’està augmentant les prestacions i reduint els costos de manera exponencial. És, sens dubte, la bateria del futur, per no dir que ja ho és del present.

En general, las bateries de ions de liti (Li-ion) tenen millors prestacions que les de plom-àcid (Pb-So), però en canvi tenen un cost mes elevat. A mesura que el seu cost vagi disminuint, s’aniran fent més competitives i les seves possibles aplicacions seran majors.

Plom àcid (Pb-So) Ions de Liti (Li-ion)
Cost Check
Rapidesa de descàrrega Check
Cicles Check
Vida útil Check
Densitat energètica Check
Pes Check
Manteniment Check
Escalabilitat Check

Instal·lar una bateria ens permetrà augmentar la nostra ràtio d’autosuficiència, i fins i tot assolir la independència total. En funció de quin sigui el nostre consum, també ens pot permetre reduir la potència contractada, la qual cosa representarà un estalvi addicional.

Bateries d’autoconsum empresesBateries d’autoconsum empreses

Així, les dues funcionalitats principals que podem obtenir amb una bateria a la nostra instal·lació d’autoconsum són:

Desplaçament de càrrega o load shifting

Carregar energia solar excedent per descarregar-la en altres hores de consum.

Reducció de la potència màxima o peak shaving

Absorbir les puntes de demanda amb la bateria ens permetrà reduir la potència contractada a la xarxa.

Bateries d’autoconsum empresesBateries d’autoconsum empreses

A Impulso Solar t’ajudem a augmentar la teva independència energètica afegint una bateria a la teva instal·lació d’autoconsum.