Politica de privacitat

Les dades personals recollides o generades quan es comuniqui amb IMPULSO SOLAR, S.L. inclòs els correus electrònics, seran tractats per IMPULSO SOLAR, S.L. amb base en la relació professional existent, i per tal de gestionar aquesta relació professional, complir amb les obligacions legals corresponents i, si escau, informar-lo de l’actualitat jurídica si obtenim el seu consentiment o si tenim un interès legítim per la relació generada amb Un. Les seves dades seran conservades mentre la relació de contacte professional segueixi en vigor i, posteriorment, mentre hi hagi responsabilitats legals o contractuals o mentre no s’oposi a l’enviament d’informació legal. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, quan corresponguin, en info@lenteimpulso.com. Així mateix, podrà formular reclamacions davant l’autoritat competent. L’informem que les seves dades no seran cedides a cap tercer, excepte: a) les empreses de Grup, b) que hi hagi obligació legal o c) expressament l’hi indiquem, podent accedir-hi prestadors de serveis de sistemes, eines de tecnologia, o altres assessors amb els quals, atenent a la seva sol·licitud, ens haguem de posar en contacte.

 

IMPULSO SOLAR, S.L. protegeix les dades personals segons el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes amb l’objecte que es respectin les llibertats i els drets fonamentals de les persones a qui pertanyin aquestes dades.

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per a gestionar la nostra relació comercial. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça info@lenteimpulso.com, o ho estableixi una disposició legal. Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

IMPULSO SOLAR, S.L. està legitimada per a tractar les seves dades perquè són necessàries per a prestar el servei sol·licitat o pel consentiment que ens atorga en els diferents formularis de contacte de la web.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, s’ha de dirigir per escrit a info@lenteimpulso.com

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

IMPULSO SOLAR, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

IMPULSO SOLAR, S.L. està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

IMPULSO SOLAR, S.L. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Direcció: Ronda President Irla, 28 08302 Mataró, Cataluña, España
Tel.: +34 93 548 24 26
E-mail: info@lenteimpulso.com